Beboerklubber

Her er en oversigt over de forskellige klubber, som du kan melde dig ind i her i boligforeningen. Der er mange af vores lokaler, der står ubenyttede hen en stor del af tiden, så kom endelig med idéer til arrangementer eller andre klubber hvis der ikke lige er en klub, der taler til dig! Beboerklubber kan bruge vores fælleslokaler gratis. Fx har flere ytret ønske om at etablere en sangklub. Henvend dig blot til afdelingsbestyrelsen.

Billardklub (I kælderen i blok 4)
Kontingentet er 120 kr. hvert halve år. Billiardklubben  spiller fast mandag og torsdag fra 19 til 21, men bliver man medlem af klubben får man nøglebrik så man kan gå ned og spille når man har lyst!

Henvendelse skal ske til klubformand Per Uslag Bergmann tlf. 24 21 47 36

Bankoklub (Det store beboerhus F2)
Der spilles den første tirsdag i hver måned og det foregår i det store beboerhus F2.
Det årlige kontingent er 250 kr. og arrangementerne bliver annonceret på tavlerne i opgangene. Som noget nyt spilles der nu i røgfri lokaler.

Henvendelse skal ske til klubformand Anne Grethe Christensen på tlf. 40 51 47 40

Hobbyklub (Værksted i kælderen i blok 3)
Årligt kontingent er 200 kr. Der er masser af forskelligt værktøj og forskellige maskiner der kan benyttes på værkstedet.

Henvendelse sker til klubformand Erik Christensen tlf. 25 77 40 23

TRIM-klub (Motionsrum i kælderen i blok 1 og 2)
Årligt kontingent er 250 kr. Der er løbebånd, crosstrainer, romaskine, kondicykler,
stepmaskine, sandsæk til boksetræning og mange tunge jernskiver. Nye maskiner, samt reparation af defekte maskiner finansieres via klubmedlemmernes kontingent.

Henvendelse sker til kontaktperson Bettina Mentzel tlf. 31 19 67 60