Andre faciliteter

Følgende kan man få adgang til ved henvendelse til ejendomskontoret.

  • Fælles vaskeri
  • Tørrerum i kælderen
  • Aflåst cykelparkering i kælder
  • Aflåst barnevognsrum i opgangen
  • Parkeringskælder
  • Ekstra kælderrum
  • Intern opskrivning til lejlighed i Blok 4
  • Intern opskrivning til 4-værelsesbolig