Afdelingsbestyrelsen

Kontakt afdelingsbestyrelsen, hvis du har forslag til projekter, sociale arrangementer eller spørgsmål til beboerdemokratiet.

Kontakt afdelingsbestyrelsen:
Dalslandsgade 38 A
2300 København S
bestyrelsen@dfbprag.dk

Der afholdes kvartalsvise “Mød bestyrelsen”-arrangementer, som annonceres i kalenderen her på siden samt på opslagstavlerne i opgangene.

Afdelingsbestyrelsen pr. 13. juni 2018

Bjarke Alberts
formand
Vi er i afdelingsbestyrelsen enige om, at vores primære opgave er at repræsentere den brede beboerskare bedst muligt og vi vil kæmpe for de ting, der gavner de beboere, som bor her. Det bidrager bestyrelsesmedlemmer, såvel som suppleanter, ligeligt til indenfor vores respektive områder.
Derudover har vi et stort ønske om at sætte det gode naboskab på dagsordenen: Vi bor sammen og skal ikke bekrige hinanden med ligegyldigheder – vi er én stor afdeling, sammen er vi stærke og vi kan i fællesskab opnå rigtig meget og gøre afdelingen endnu bedre at bo i.
Morten Rasmussen
kasserer
Lene Niknazmanesh
beboeraktiviteter
Pia Andersen
beboerklub-koordinator
Hannah Paludan Kristensen
fotoformidling
Mette Rud Nielsen

1. suppleant

Santino Santillana Gamarra
2. suppleant